BODROGPARTI KÖZÉRDEKŰ NYUGDÍJAS SZÖVETKEZET

Miért jó ez a nyugdíjasnak? 

 

A 2017.július 01-től hatályos szövetkezeti törvénymódosításal a törvényalkotók lehetővé tették a foglalkoztatók és a nyugdíj mellett munkát végző munkavállalók részére, hogy kedvező formában és keretek között foglalkoztathassank illetve dolgozhassanak. Ennek a lehetőségnek része, hogy a foglalkoztatók a nyugdíjas munkavállalóikat a nyugdíjas szövetkezeten keresztül rugalmas keretek között foglalkoztathassák igazából tényleges adóterhelés nélkül. Ez a lehetőség ösztönzi a munkáltatókat arra, hogy szívesen alkalmazzák a dolgozni szándékozó nyugdíjasokat. 

A nyugdíjas munkavállalók részére kedvező lehetőség, hogy az egyik legalacsonyabb adóterhelés mellett munkát végezhessenek. s az elvégzett munkájukért ne, vagy csak minimálisan adózzanak.

A munkavállaló - szövetkezeten keresztüli munkavégzése setén -  a pénzben felvett díjából csak a 15% személyi jövedelemadót köteles megfizetni, ugyanakkor adómentes juttatásokban is részesülhet. Mentesül a 10%-os nyugdíjjárulék és a 4%-os egészségbiztosítási járulék levonása alól.

Szövetkezetünk alapszabálya szerint a közreműködő tagok a munkájukért járó díj 10%-át a szövetkezet működésére fordítják, a 90%-a fölött rendelkeznek, hogy azt adómentes Erzsébet-utalványként, illetve 15%-al adózó (SZJA) pénzjuttatásként veszik fel. Ezzel a megoldással a jelenlegi 138.000,- Ft-os minimálbér esetében 12.000,- Ft-tal több jövedelmet kaphatnak, mint rendes munkaviszony keretében. A jövedelemtöbblet a szakmai minimálbér esetében (180.500,- Ft) meghaladja a 15.000,- Ft-ot.

Szövetkezetünk a hozzánk regisztrált, munkát kereső nyugdíjasokat nyilvántartja, s segít nekik a kereseti lehetőségek felkutatásában, közvetíti a foglalkoztatók felé, s képviseli őket érdekeik érvényesítésében.

 

Számoljon kalkulátorunkkal és regisztráljon!

 

 Kalkulátor

Az Ön keresete:

Regisztráció